Algemene voorwaarden

Verleende diensten

Wanneer bedrijven en/of particulieren een reservering maken voor een van de groepsaccommodaties via de website, wordt een overeenkomst afgesloten met de gekozen groepsaccommodatie of dienstverlener. De reservering wordt bevestigd door de groepsaccommodatie of betreffende dienstverlener met de daarbij geldende reserveringsvoorwaarden van de betreffende accommodatiehouder of dienstverlener.

Bij wijziging of annulering van de reservering gelden de RECRON-voorwaarden.

Maikenshof Recreatie BV kan door klanten niet aansprakelijk gesteld worden voor tekortkomingen in gehuurde groepsaccommodaties noch voor schade die een gevolg is van het verblijf in de gehuurde groepsaccommodatie.

Uitgesloten wordt de aansprakelijkheid van Maikenshof Recreatie BV voor schade die de klant lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Daarnaast kan Maikenshof Recreatie BV niet aansprakelijk gesteld worden indien de huur van de groepsaccommodatie door een niet aan Maikenshof Recreatie BV toe te rekenen oorzaak.

 Gebruik website

Op ieder gebruik van de website van Maikenshof Recreatie BV zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Indien zowel klanten als (rechts)personen en derden, die direct of indirect betrokken zijn bij de website en dienstverlening van Maikenshof Recreatie BV, niet instemmen met de algemene voorwaarden dienen zij geen gebruik te maken van zowel de website als de diensten van Maikenshof Recreatie BV.

Aan de genoemde informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen. De informatie op de website kan regelmatig worden gewijzigd.

Op de website van Maikenshof Recreatie kunnen hyperlinks vermeld staan. Maikenshof Recreatie BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van deze links en is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die samenhangt met het gebruik van deze links en de daarbij behorende websites.

RECRON-voorwaarden

Wanneer er een accommodatie, die door Maikenshof Recreatie BV wordt aangeboden, wordt verhuurd aan bedrijven en/of particulieren, is de RECRON-voorwaarden van toepassing.

U leest alles over uw rechten en plichten in de RECRON-voorwaarden. Deze duidelijke afspraken zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de ANWB. Als u ze zorgvuldig doorleest, weet u precies waar u aan toe bent bij Maikenshof Recreatie.

RECRON-voorwaarden